Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Doğadaki kaynaklardan üretilen, sürdürülebilir, tükenmeyen ve çevreye emisyon vermeyen enerji kaynağıdır.

Yenilebilir Enerji Neden Önemlidir?

Yenilenebilir enerji kaynakları son yıllarda dünyanın en çok önem verdiği konuların başında gelmektedir. Çünkü doğal kaynaklar hızla tükenmektedir ve dünyanın eskisine göre çok daha fazla enerji ihtiyacı vardır. Günümüzde halen en büyük enerji kaynağı fosil yakıtlardır. Ancak fosil yakıtların oluşumunun uzun yıllar alması ve kısa sürede yenilenmemesi, insanoğlunun artan enerji ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Doğalgaz, petrol ve kömürün önümüzdeki 100 yıl içerisinde büyük bir bölümünün tükenmesi ve kalanının enerji ihtiyacının çok küçük bir bölümünü bile zor karşılayacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra fosil yakıtların doğaya bir çok zararı vardır. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynakları çok büyük bir önem arz etmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidrololik Enerji ve Biyokütle Enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturmaktadır.

yenilenebilir-enerji-kaynaklari

Güneş Enerjisi

Kaynağı güneş olan ısı ve ışıktır. Dünyamız ile güneş arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 150 milyon km’ dir. Güneş’ten dünyaya gelen enerji, dünyada bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. Ancak güneş ışınlarının tamamı yeryüzüne ulaşmaz, %30 kadarı atmosfer tarafından geri yansıtılır. %50 kadarı yeryüzüne ulaşır ve bu enerji ile dünyamızın sıcaklığı yükselir ve dünyada yaşam ancak bu şekilde mümkün olur. Okyanus dalgalanmalarına ve rüzgarın haraketlerine bu ısınma sebep olur. Güneşten gelen ışının %20′ si atmosfer ve bulutlarda tutulur. Dünyamıza gelen güneş ışınının %1’den azı bitkiler tarafından fotosentez olayında kullanılır. Bitkiler, fotosentez sırasında güneş ışığıyla birlikte karbondioksit ve su kullanarak, oksijen ve şeker üretirler. Fotosentez, yeryüzünde bitkisel yaşamın kaynağıdır. Güneş, nükleer enerji dışındaki bütün enerjilerin dolaylı veya direkt kaynağıdır. Güneş enerjisinin yenilenebilir enerjideki payı %5’tir.

Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları: Giysi ve çantalar, soğutma sistemleri, güneş kuleleri, yapay uydular, saatler, hesap makineleri, uçaklar, güneş arabaları, sokak ve trafik lambaları, elektronik ürünlerin şarj edilmesi ve aydınlatma.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisinin asıl ve ana kaynağı sizi şaşırtacak olsa da güneştir. Güneş rüzgar enerjisinin ortaya çıkmasını dolaylı olarak şu şekilde sağlamaktadır; Güneş yüzeyindeki ısı değişiminin atmosfere etki etmesi ile ısınan hava kütlesi yükselir. Isınan hava kütlesi sırası ile dikey ve yatay olarak hareketlenmeye başlar. Bu noktada havanın ısınıp kütlesel olarak yer değiştirmesiyle rüzgar oluşur. Rüzgar türbinleri vasıtasıyla rüzgar enerjisinden elektrik elde edilir. Rüzgar tirbünleri genellikleri yoğun rüzgar alan bölgelere kurulur. Rüzgar enerjisi yıllar boyunca yelkenli gemilerde ve yel değirmenlerinde kullanılmıştır. Rüzgar enerjisi basınç farkları, yüzey sürtünmesi ve dünyanın dönüşü gibi etmenlere bağlıdır. Çoğunlukla tahmin edilemez olduğundan rüzgar enerjisi yakın zamana kadar diğer yenilebilir enerji kaynaklarının gerisinde kalmıştı. Ancak zamanla daha tahmin edilebilir bir enerji olması ve gelişen teknoloji ile maliyetlerin düşmesinin ardından rüzgar enerjisinin en verimli kaynaklardan biri olduğu görülmüştür. Rüzgar enerjisinin yenilenebilir enerjideki payı %15,6’dır.

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları: Taşımacılık sektörü, su depolama alanları, şarj sistemleri, bahçe aydınlatma, soğutma sistemleri, tahıl öğütme sistemleri ve su pompalama sistemleri.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji yerkürenin iç ısısıdır. Daha detaylı açıklamamız gerekirse; Yerkabuğunun derinlikliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu, buhar, kimyasallar içeren sıcak su ve ve gazlara Jeotermal denir. İşte buhar, sıcak su ve gaz gibi kaynaklardan dolaylı veya doğrudan elde edilen enerjiye Jeotermal Enerji denir. Türkiye jeotermal enerjiyi en yoğun kullanan ülkeler arasında ilk 5′ de yer almaktadır. Jeotermal enerji eskiden yoğun olarak yalnızca banyo ve mutfaklarda ısıtmada kullanırken gelişen teknoloji sayesinde artık elektrik üretiminde de kullanılmaktadır.

Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları: Isıtma ve elektrik üretimi.

Hidrolik Enerjisi

Suyun gücünden yararlanılan enerji türüdür. Düşen veya hızlı akan sudan elde edilen enerji Hidrololik enerji yada Hidrolik güçtür. Enerji üretimi için suyun gücü kullanılır. Suyun akış hızı, akış gücü o akarsudan elde edilebilecek enerji miktarı ile doğru orantılıdır. Suyun akışının oluşturduğu kinetik enerji su kanallarının yardımı ile türbinlere iletilmesi ve suyun türbinlerin pervanelerini döndürmesiyle elektrik enerjisine dönüştürülür. Özellikle yüksekliğin fazla olduğu yerlerde suyun akış hızı da fazla olacağından buralar hidroelektrik enerji üretimi için idealdir. Hangi akarsudan ne kadar elektrik üretileceği, o akarsunun akış gücü ile saptanabilir. Yenilebilir enerji kaynakları arasındaki payı en yüksek olan enerji çeşididir. Hidrolik enerjisinin yenilebilir enerji kaynakları arasındaki payı yaklaşık olarak %70′ tir. Hiç bir zararı olmayan ve en yoğun kullanılan yenilebilir enerji kaynağıdır. Günümüzde dünya üzerinde üretilen elektriğin yaklaşık olarak &18′ i hidrolik enerjisi ile üretiliyor.

Hidrolik Enerjisinin Kullanım Alanlar: Zeplin, sıcak hava balonları, petrol rafine işlemi, amonyak ve metanol üretimi ve gıda sektörü.

Biyokütle Enerjisi

Doğada yaşamını sürdüren bitki ve hayvanların atıklarından üretilen enerji türüdür. Doğada yaşamını sürdüren derken anlatmak istediğimiz fosilleşmemiş atıklardan üretilen enerjiye biyokütle denir. Ölü ağaçlar ve çiftlik hayvanlarının dışkılarından enerji üretilmektedir. Bitki atıklarından üretilene biyodizel, hayvan atıklarından üretilene ise biyogaz denir. Biyokütle enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları arasında payı %8.4’tür.

Biyokütle Enerjisinin Kullanım Alanları: Tohum, şeker, sebze ve üretilen biyoyakıtların araçlarda kullanılması.

Yenilebilir enerjiyi açıkladık, kaynaklarını verdik ve kaynaklarını açıkladık. Bu kaynakların nasıl oluştuğunu ve kullanım alanları verdik. Yenilebilir enerji kaynakları bugün dünya devletlerinin çok önem verdiği konulardan birisidir. Diğer enerji kaynaklarının azalması ve doğaya verdiği zararlar göz önüne alındığında yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının giderek artacağı aşikardır. Bunun için Kyoto protokolü hazırlanmıştır. Kyoto protokolü hakkında bilgi almak için üzerine tıklayabilirsiniz. Kyoto protolü zararlı gazların salınımını azaltmayı ve sınırlamaya hedefleyen uluslararası bir anlaşmadır. Sizin anlayacağınız bitmeyen bilmeyen enerji ihtiyacımızı, yenilenebilir enerji kaynakları karşılayacak ve gelecek dünyanın temellerini oluşturacaktır.

Son güncelleme tarihi: 22.3.2017

BURADAKİ DİĞER YAZILAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR BİR GÖZ ATMAK İSTERSENİZ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir