Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları Nelerdir? (Kısaca)

Rehberlik hizmetleri sosyal devletlerde, özellikle eğitim sistemlerinde çok önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığının Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik Hizmetleri; Türk eğitim sisteminin temel amaçları etrafında, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizli güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir. Kısaca Rehberlik; kendini anlaması problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmeleri, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır

Şimdi gelelim Rehberlik Hizmetlerinin amaçları ve önemi nedir, rehberlik hizmetlerinin faydaları nelerdir?

Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları

1- Bireyin kendi güç yanlarını bulmasını, geliştirmesini ve kullanmasını sağlamak.

2- Hayatında vereceği her kararın önemli olduğunu hatırlatmak ve göremediği seçeneklerini görmesini sağlamak.

3- Problemlerin çözümüne yeni bakış açıları getirmesini sağlamak ve problemleri çözmek.

4- Karar aşamalarında dış baskılardan ve iç çatışmalardan etkilenmemeyi öğretmek.

5- Kendisini ve çevresini tanımasını sağlamak, tanıdığı çevreye uyum sağlamak.

6- Sağlıklı tercihler yapabilen bir birey olmasını sağlamak.

7- Bireyin kendisini tanımasını, anlamasını, geliştirmesini ve kabul etmesini öğretmek.

8- Ruh sağlığını korumasını ve psikolojik olarak iyi halini korumasını sağlamak. Psikolojik yönden iyi olma hali; Bireye yöneltilen tüm içsel ve dışsal talepler sonucunda kişinin kendine ilişkin anlam, önem, yeterlik, kontrol ve yaşama gücünü hissetmesi ve bunu sürdürmesidir.

Bu maddeler bireyin kendisini tanıması ve etrafındaki seçenekleri değerlendirmesi, bireyin kendini gerçekleştirmesi, özünü bulması için ara hedeflerdir ve bu ara hedefler rehberlik hizmetlerinin amaçları ve faydalarıdır.

Son güncelleme tarihi: 20.12.2016

BENZER YAZILAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir