Epik şiir nedir, ünlü şairlerden epik şiir örnekleri

Epik Şiir Nedir?

Destansı konuların işlendiği şiir türleridir. Epik şiir’ de kahramanlık, yiğitlik, cesaret ve savaş gibi konular işlenir. Ulusların tarihlerinde derin izler bırakan olayları dile getiren destanlar Epik şiir sayılır. Okuyanda coşku, heyecan, yiğitlik ve savaşma arzusu oluşturur ve genelde uzun olarak yazılır. Epik şiirler genelde tarihi konulardan ve destanlarda oluştuğu için tarihsel gerçeklik de içerirler. Ayrıca Epik şiir okuyucuyu duygulandırması sebebiyle Lirik özellikler de taşır. Bu sebepten bu ikisi iç içe geçmiş olarak şiirlerde yer alabilir, bunları karıştırmamaya özen gösterin. Epik şiir eski Yunancada destan anlamına gelen “epope” kelimesinden gelmektedir. Halk Edebiyatında destan, koçaklama ve varsağı, Divan Edebiyatında ise Kasideler Epik özellikler gösterir. Tarihimiz şanlı destanlar ve zaferlerle dolu olduğu için Türk Edebiyatı Epik şiir yönünden zengindir.

Epik Şiir Örnekleri

Örnek Epik Şiir – 1 Dadaloğlu

Kalktı göç eyledi Avşar elleri,
Ağır ağır giden eller bizimdir.
Arap atlar yakın eder ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.
Belimizde kılıcımız Kirmani,
Taşı deler mızrağımın temreni.
Hakkımızda devlet etmiş fermanı,
Ferman padişahın,dağlar bizimdir.
Dadaloğlu’m birgün kavga kurulur,
Öter tüfek davlumbazlar vurulur.
Nice koçyiğitler yere serilir,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.

Örnek Epik Şiir – 2 Yahya Kemal BEYATLI

Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.

Gül yüzlü bir âfetti ki her bûsesi lâle;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle

Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!

Örnek Epik Şiir – 3 Orhan Şaik GÖKYAY

Tarihin dilinden düşmez bu destan
Nehirler gazidir, dağlar kahraman
Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

Örnek Epik Şiir – 4 Köroğlu

Köroğlu’yum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde.

Örnek Epik Şiir – 5 Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer, göz yummadan koşana gider.
Bayrağına kanının alı çalmayan,
Gözyaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri,
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da koşana gider.

Bu yolda herkes bilir, ey delikanlı,
Diriler şerefli, ölüler şanlı!
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan o şana gider.

BURADAKİ YAZILAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR BİR GÖZ ATIN:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir