Dramatik şiir nedir, ünlü şairlerden dramatik şiir örnekleri

Dramatik Şiir Nedir?

Dramatik şiir tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyeceği sözler şiir haline getirilirdi. Daha sonra tiyatro metinleri düz yazı ile yazılmaya başlandı. Dramatik şiir örnekleri harekete çevrilebilir. Bizim edebiyatımız da şiir türüne az örnek vardır, nedeni ise bizim Batı’ ya açıldığımız dönemler de batının o dönemde tiyatro da nesir kullanıyor olmasıydı. Ancak Abdülhak Hamit Tarhan bu türde eserler vermiştir. Dramatik şiir türünün en güzel örneklerini Batı Edebiyatında; Racine, Shakespeare, Corneille, Türk Edebiyatında; Faruk Nafiz Çamlıbel, Aldülhak Hamit Tarhan ve Namık Kemal vermiştir.

Dramatik Şiir Örnekleri

Örnek Dramatik Şiir – 1 Melih Cevdet ANDAY

Salâ verilirken kalktık kahveden,
Kızın babası yanımızda, boyu uzun,
Zayıf, ağzı mırıltılar.
On köylü, iki subay, bir tezkereci er,
Sıralandık ahşap mescidin avlusunda,
Aldık cenazeyi sarsmandan, iğreti
Ve hafif, gözlerimiz yerde,
Kayıp bir tayın izini süreriz sanki….

Örnek Dramatik Şiir – 2 Abdülhak Hamit TARHAN

Eşber’ den bir bölüm –

Halketsem esirlerle leşker,
Mahveylesem ordularla asker,
Olsa bana hep mülûk çâker;
Cinsince o iktidar münker,
Fevkimde uçar tuyûr-u kemter!
Âvâze-i dehr iken tanînim,
Gördüm ana değmiyor enînim;
Milletlere karşı âhenînim;
Bir âfete karşı nazenînim.
Afetse de ey ilâh göster!
Bilmem bana ân mı, şân mı lâzım?
Gülbün mü ya kehkeşân mı lâzım?
Âguuş-u vefâ-nişân mı lâzım?
Bir pençe-i hun-feşân mı lâzım?
Canan mı güzel, cihan mı hoş-ter?

BURADAKİ YAZILAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR BİR GÖZ ATIN:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir